————Welcome to DONGFA GROUP + + + + 欢迎访问保定东发集团网站!::
Untitled Document联系人: 田文军
电话: 0086-312-2193885
传真: 0086-312-2166789
手机: 13833290290
联系人: 付育东
电话: 0086-312-2167788
传真: 0086-312-2166789
手机: 13503323309
联系人: 宋喜路
电话: 0086-312-2193891
传真: 0086-312-2166789
手机: 13011402651


  

保定东发集团 版权所有
总经理:0086-312-2193898 办公室:0086-312-2193858 财务部:0086-312-2193862
地址:中国河北省保定市东二环路609号    邮编:071000
网址:
Http://www.dongfagroup.com       电子邮件:dongfa@dongfagroup.com